Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)Elymus sajanensis (Nevski) Tzvelev, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 9: 61 (1972).

Homotypic Names:

Heterotypic Synonyms: