Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)Potamogeton gramineus f. lanceolatifolius Tiselius, Potamog. Suec. Exs.: 139 (1896).

This name is a synonym.

Accepted Name: Potamogeton lanceolatifolius (Tiselius) C.D.Preston, Watsonia 16: 437 (1987).
Family: Potamogetonaceae
Homotypic Names:

Potamogeton lanceolatifolius (Tiselius) C.D.Preston, Watsonia 16: 437 (1987).

Original Compiler: R.Govaerts