Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)Acronia giraldoi (Luer) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 138 (2005).

This name is a synonym.

Accepted Name: Pleurothallis giraldoi Luer, Orquideologia 21: 125 (1999).
Family: Orchidaceae
Homotypic Names:

* Pleurothallis giraldoi Luer, Orquideologia 21: 125 (1999).

Zosterophyllanthos giraldoi (Luer) Szlach. & Kulak, Richardiana 6: 134 (2006).


* Basionym/Replaced Synonym

Original Compiler: R.Govaerts