Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)Allium kurssanovii Popov, Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol., n.s., 47: 85 (1938).

Original Compiler: R.Govaerts

This name is Accepted by:

  • Pavlov, N.V. (ed.) (1958). Flora Kazakhstana 2: 1-290. Alma-Ata, Izd-vo Akademii nauk Kazakhskoi SSR.
  • Govaerts, R. (1995). World Checklist of Seed Plants 1(1, 2): 1-483, 1-529. MIM, Deurne.
  • Zhengyi, W. & Raven, P.H. (eds.) (2000). Flora of China 24: 1-431. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.