Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)

39  records retrieved

Click on any name to see a detailed overview.

Names in bold indicate accepted names, plain list indicates non accepted names.

Sasamorpha Nakai, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26: 180 (1931).

Sasamorpha amabilis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 37 (1932).

Sasamorpha asagishiana (Makino & Uchida) Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 3: 16 (1934).

Sasamorpha borealis (Hack.) Nakai, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26: 181 (1931).

Sasamorpha borealis var. amabilis (Nakai) Hiyama, J. Jap. Bot. 28: 154 (1953).

Sasamorpha borealis var. angustior (Makino) Sad.Suzuki, J. Jap. Bot. 50: 137 (1975).

Sasamorpha borealis var. pilosa (Makino & Uchida) Sad.Suzuki, J. Jap. Bot. 50: 138 (1975).

Sasamorpha borealis var. purpurascens (Hack.) Hiyama, J. Jap. Bot. 28: 154 (1953).

Sasamorpha borealis var. viridescens (Nakai) Sad.Suzuki, J. Jap. Bot. 50: 139 (1975).

Sasamorpha chiisanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 37 (1932).

Sasamorpha gracilis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 38 (1932).

Sasamorpha hubeiensis C.H.Hu, J. Bamboo Res. 2(1): 51 (1983).

Sasamorpha igaensis Nakai, J. Jap. Bot. 10: 581 (1934).

Sasamorpha lasioclada Tatew., Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 15: 45 (1937).

Sasamorpha latifolia (Keng) Nakai, J. Shanghai Sci. Inst. Sect. 3, 4: 163 (1939).

Sasamorpha migoi Nakai, J. Shanghai Sci. Inst. Sect. 3, 4: 163 (1939).

Sasamorpha mollis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 39 (1932).

Sasamorpha mollis var. latior Nakai, J. Jap. Bot. 11: 75 (1935).

Sasamorpha nakashimana Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 5: 164 (1936).

Sasamorpha nubigena (Keng f.) Keng f., Icon. Cormophyt. Sin.: 27 (1976).

Sasamorpha oshidensis (Makino & Uchida) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 37 (1932).

Sasamorpha purpurascens (Hack.) Nakai, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26: 181 (1931).

Sasamorpha purpurascens var. angustior (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 42 (1932).

Sasamorpha purpurascens var. borealis (Hack.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 41 (1932), nom. superfl.

Sasamorpha purpurascens var. hidakana Tatew. & B.Yoshim., Goryorin: 139 (1939).

Sasamorpha purpurascens f. macrochaeta Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 41 (1932).

Sasamorpha purpurascens var. macrochaeta (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 11: 75 (1935).

Sasamorpha purpurascens f. psilostachys (Nakai) Tatew., Bull. Forest. Soc. Hokkaido 38: 131 (1940).

Sasamorpha purpurascens var. psilostachys Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 41 (1932).

Sasamorpha purpurascens f. subpubescens (Makino & Uchida) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 42 (1932).

Sasamorpha purpurascens var. viridescens Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 42 (1932).

Sasamorpha qingyuanensis C.H.Hu, J. Bamboo Res. 2(1): 52 (1983).

Sasamorpha sikokiana Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 6: 78 (1937).

Sasamorpha sinica (Keng) Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 9: 227 (1940).

Sasamorpha sinica f. glabra C.H.Hu, J. Bamboo Res. 2(1): 55 (1983), no type indicated.

Sasamorpha tessellata (Munro) Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 10: 75 (1941).

Sasamorpha tobaeana (Makino & Uchida) Uchida ex Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 10: 317 (1941).

Sasamorpha tobaeana var. pilosa (Makino & Uchida) Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 11: 3 (1941).

Sasamorpha uinuizoana (Koidz.) Koidz., Acta Phytotax. Geobot. 6: 78 (1937).