Skip to main content

World Checklist of Selected Plant Families (WCSP)Ptilagrostis malyschevii Tzvelev, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 11: 7 (1974).

Original Compiler: W.D.Clayton, R.Govaerts, K.T.Harman, H.Williamson & M.Vorontsova

This name is Accepted by:

  • Probatova, N.S. & al. (2006). Flora Rossi?skogo Dal'nego Vostoka. Dopolneniya i izmeneniya k izdaniyu Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal'nego Vostoka t. 1-8 (1985-1996): 1-454. Russian academy of sciences Far Eastern branch.